Les nostres sales estan degudament equipades, amb la tecnologia necessària per celebrar, amb èxit, qualsevol activitat lúdica o professional. Tenim una capacitat total de 5 sales (Cuixart, Rotonda, Central, Marquesina i Garbí) que segons la distribució de les taules i la preparació de la sala van desde 20 fins a 250 persones.